Arbeidsconflict

Korte beschrijving

Een arbeidsconflict is een vervelende situatie. Door een acute reden, langdurig disfunctioneren of door langlopende conflicten, kunt u besluiten om een personeelslid te ontslaan. Voor uw organisatie is het beste als u zo snel mogelijk tot een oplossing komt. Alineen OnderwijsSolutions heeft een zeer brede ervaring met conflictoplossing binnen het onderwijs. De expert geeft u snel en adequaat advies, tracht een win/win-oplossing te bereiken in overleg met het personeelslid, maar procedeert ook namens u als het conflict in goed overleg niet op te lossen is.

Met alle bijzondere facetten van het Onderwijs wordt rekening gehouden. Zo kent het Primair Onderwijs de Instroomtoets van het Participatiefonds. In het hele traject wordt er rekening mee gehouden, dat u bij het doorlopen van de Instroomtoets een gunstig resultaat moet kunnen behalen om te voorkomen dat kosten van de werkloosheidsuitkeringen ten behoeve van het betrokken personeelslid door uw organisatie moet worden betaald. Omdat onderwijspersoneel nu nog rechthebbend is op de zeer hoge BBWO-uitkering naast de WW-uitkering, kan een negatieve instroomtoets u al gauw honderdduizenden euros schade opleveren. Wij begeleiden u ook graag bij de Instroomtoets van het Participatiefonds.

Conflictoplossing door een onafhankelijke expert betekent:

• Snel en adequaat advies binnen 24 uur
• Ook telefonisch advies
• Kennis jurisprudentie Onderwijs
• Kennis van arbeidsrecht binnen het onderwijs
• Kennis van bijzondere rechtspositie van onderwijspersoneel
• Kennis Onderwijswetten en bekostigingsregels
• Procedeert namens de school