Conflictoplossing

Overal waar mensen werken komen conflicten voor. Conflicten zijn niet altijd negatief. Als het conflict wordt opgelost, levert dat een positief resultaat op. Ook Alineen OnderwijsSolutions heeft als doel conflicten tot een positief einde te brengen. Soms heeft u toch juridisch advies nodig bij bijvoorbeeld een ontslagprocedure. Op dat moment is het prettig dat u een partner heeft waarbij u snel en adequaat advies kan inwinnen en een partner die naast en achter u staat in de conflictsituatie.

Analyse van het conflict

Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat de oorzaken van het probleem zijn, los van emotionele uitingen waaraan men het conflict herkent. Wat zijn de zakelijke feiten waar het probleem om draait? Wat is concreet het probleem?

Hoe wordt de analyse gemaakt

De werkwijze van Alineen OnderwijsSolutions verkent als eerste het probleem door middel van gesprekken met alle betrokkenen. Gespreksonderwerpen zijn:
a) de aanleiding, waaruit blijkt dat er een probleem is ontstaan
b) de gevolgen die dit heeft voor de samenwerking
c) de zienswijze en visie op het probleem van alle partijen
d) betrokkenen oplossingen uit te laten spreken.
Alineen Onderwijssolutions kan voor u een analyse maken in samenwerking met alle betrokkenen Vervolgens wordt de diagnose opgesteld door de expert. Ook worden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Uiteraard helpt de expert ook bij het implementeren van de aanbevelingen.
Lees verder

Wanneer spreken we van een conflict ?

Een conflict ontstaat wanneer er tegengestelde belangen, wensen, verwachtingen of doelstellingen zijn tussen personen of groepen. Er zijn verschillende soorten conflicten, een conflict tussen twee personen, een conflict binnen een groep en een conflict tussen twee of meer groepen.

Kenmerken van een conflict

De kenmerken die zich bij het toenemen van conflicten kunnen voordoen: Een stagnerende samenwerking; verminderde of geen communicatie; verharde standpunten; wantrouwen; het wij-gevoel verdwijnt; er ontstaan kampen; de wil om te komen tot een oplossing ontbreekt; er wordt op één persoon gespeeld.

Conflicthantering

Conflicthantering heeft als doel de verschillende partijen inzicht te geven in de situatie en hierbij tot een voor alle partijen aanvaardbare en mogelijke oplossing te komen.