Mediation door Alineen OnderwijsSolutions

De mediator van Alineen OnderwijsSolutions heeft ervaring in uiteenlopende conflictsituaties binnen onderwijsorganisaties. Deze mediator zorgt ervoor dat betrokkenen met elkaar  tot een goed overleg komen over de kwestie en alles bespreken wat er nodig is om de kwestie die tussen hen speelt op te lossen. Mediation van Alineen OnderwijsSolutions biedt binnen het onderwijs veel mogelijkheden bij personeels- leerling- en ouderkwesties.

Mediation: Conflictoplossing door partijen?

Wat is Mediation

Mediation houdt kort gezegd in het zelf oplossen van een kwestie door betrokkenen met begeleiding van een neutrale derde, de mediator. Betrokkenen beloven bij mediation om zich daarvoor in te spannen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de oplossing, de mediator is verantwoordelijk voor het proces van het overleg daarover.

Vrijwillige deelname met een inspanningsverplichting

Partijen nemen vrijwillig deel aan mediation en kunnen deze beëindigen als ze er geen vertrouwen meer in hebben dat er een oplossing via mediation mogelijk is. Dit betekent niet dat mediation vrijblijvend is. Gedurende de mediation beloven  de partijen om zich in te spannen om een oplossing te bereiken.

Inhoud is vertrouwelijk

Wat in een mediation aan de orde komt is vertrouwelijk. Dit verhoogt de kans dat ook alles op tafel komt. De vertrouwelijkheid geldt voor de partijen en voor de mediator, ook na afloop van de mediation.

USP

Mediation kent een aantal voordelen boven “het conflict uitvechten” via advocaten en rechters.

  • Tijdwinst en de-escalatie: Het traject is snel en informeel, waarmee in een ontspannen setting het risico van bevriezing van het conflict en / of  escalatie worden voorkomen.
  • Win-win oplossing: In overleg en onder deskundige begeleiding bespreken partijen wat er aan de hand is. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een oplossing die alle partijen acceptabel vinden.
  • Kosten: Mediation bespaart tijd en dus kosten. Langdurige en kostbare procedures worden voorkomen.

Casebeschrijving

Kinderen: D 6 jaar en B 4 jaar, zitten bij elkaar in de groep. D heeft B een duw gegeven en is in het ziekenhuis beland. Door allerlei omstandigheden is het contact tussen de ouders van de kinderen niet goed gegaan. De vraag van de ouders is: wat is er gebeurd en wie heeft het gedaan?? Door miscommunicatie ontstaan er allerlei misverstanden. Steeds meer ouders van de school gaan zich ermee bemoeien en de directeur van de school schakelt het onderwijsbureau in. Lees meer…

Relevante informatie en links over Mediation

  • www.conflictaanpakken.nl; Op deze website biedt het Vervangingsfonds een informatieve dvd en een test aan die een goed beeld geven van mediation. De test maakt inzichtelijk of mediation de juiste oplossing is.
  • nmi-mediation.nl; Nederlands Mediation Instituut (NMI) ziet toe op de vakkennis en vaardigheden va mediators die bij haar zijn geregistreerd en gecertificeerd. NMI-geregistreerde en -gecertificeerde mediators werken volgens de voorschriften en modellen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en vallen onder de NMI-gedragsregels en het klacht- en tuchtrecht van het NMI.