Wie zijn wij

Alineen Onderwijssolutions staat voor één loket. Een loket voor het Onderwijs wel te verstaan. Met het Onderwijs bedoelen wij scholen, schoolbesturen en besturenorganisaties, die behoefte hebben aan kwalitatief zeer goede professionele ondersteuning op elk terrein waarmee zij in aanraking kunnen komen.

Personeelsbeleid

Naast advisering op diverse beleidsterreinen bieden wij onafhankelijk en deskundig onderzoek in moeilijke personeelssituaties en bestuurlijke problemen. Daarnaast geven wij diverse cursussen op het gebied van arbeidsrecht, dossiervorming en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Netwerk

Alineen Onderwijssolutions is een netwerk van zelfstandige professionals. Deze professionals staan naast de besturen om beleidsveranderingen door te voeren, maar ondersteunen ook bij conflicten via mediation of door juridisch advies te geven. De experts zijn te bereiken via een helpdesk waar op eenvoudige vragen snel antwoord wordt gegeven. Ook komen zij bij u op school om adequaat advies te geven.

Zie ook onze Algemene voorwaarden

Angela Schouten

Angela is Meester in de Rechten en gespecialiseerd in juridische advisering ten aanzien van het onderwijs in de meest brede zin. Het ondersteunen, stimuleren en bijstaan van onderwijsorganisaties in het belang van een goede onderwijskwaliteit voor de leerlingen is haar grote passie.

Meer weten over mij?

Haar sterke punten zijn haar ruime en brede ervaring met de diensten die Alineen Solutions aanbiedt, als ook haar enthousiasme en drive om creatief, efficiënt en doelgericht juridische conflicten tussen partijen om te zetten in gewenste win-win-oplossingen. Na het behalen van haar Meesterstitel maakte Angela carrière als onderwijsjurist bij het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (CBKO), later VBKO.  In deze functie was zij consultant, raadsvrouwe en procesgemachtigde in alle problemen, geschillen en voorkomende procedures, waarmee schoolbesturen te maken hebben, zoals bij de Commissies van Beroep, de Klachtencommissies, Geschillencommissies, kantonrechter, Rechtbanken in bestuursgeschillen en de Raad van State.

Daarnaast is Angela voorzitter van de Klachtencommissie voor Kraamzorg De Waarden en was zij ambtelijk secretaris voor de Commissie van Beroep van de Universiteiten van Nijmegen en Brabant (Tilburg).

Buiten het onderwijs  heeft zij als juridisch adviseur en procesgemachtigde succesvol procedures gevoerd bij UWV-Werkbedrijf en de Kantonrechter in arbeidsconflicten en voor de Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Ook is zij deskundig op het terrein van Auteursrecht.

Naast juridisch advies geeft Angela ook trainingen aan schoolbesturen op allerlei terreinen, zoals klachtrecht, arbeidsrecht en dossiervorming en bestuurlijke aansprakelijkheid.

Mr Angela Schouten is oprichter en CEO van Alineen Solutions en de daaronder functionerende bedrijven Alineen OnderwijsSolutions en Alineen Legal Solutions.

Linkedin-profiel Angela Schouten

Stieneke Stokman

Stieneke is Meester in de Rechten en Registermediator, gespecialiseerd in arbeidsrecht, governance, medezeggenschap en mediation in het onderwijs.
Ze is ruim 14 jaar zelfstandig ondernemer met een juridisch advies praktijk en een mediation praktijk.

Meer weten over mij?

In haar juridische praktijk adviseert en procedeert ze zowel voor werkgevers/besturen als voor werknemers in het onderwijs. Haar werkwijze kenmerkt zich door een voortvarende en oplossingsgerichte aanpak. De natuurlijke attitude is gericht op het bereiken van een win-win oplossing (het harmoniemodel). Indien nodig wordt een tegenspraakprocedure niet geschuwd.
Daarnaast bemiddelt ze als NMI registermediator in onderwijskwesties bij o.a. klachten van ouders, arbeids- en medezeggenschapskwesties en kwesties tussen bestuur en toezicht(houders). Met een goede communicatie en tijdige begeleiding in gevoelige kwesties ligt een oplossing zonder rechterlijke tussenkomst vaak binnen handbereik.
Stieneke heeft door nevenactiviteiten in het onderwijs een brede ervaring als schoolbestuurder, als toezichthouder, als extern vertrouwenspersoon en in geschillencommissies (medezeggenschap, klachten, rechtspositie en examenbeslissingen).
Voordat zij zelfstandig ondernemer werd werkte Stieneke als jurist voor de beroepsorganisatie van het notariaat, als docent aan de RijksUniversiteit Leiden en bij de Besturenraad, de organisatie voor schoolbesturen in het Protestants Christelijk Onderwijs.

Meer informatie vind u ook op haar eigen website: www.stokmanmediation.nl of op haar eigen Linkedin-profiel.